Lobbendijk 4, 3991 EC, Houten
030-2080800
[email protected]Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Aaiko blouse blouse blouse Flora Aaiko Flora Aaiko Flora Flora blouse Aaiko
Nike Sneakers Footwear tops amp; High rnIB0Oqrw
vest Superdry vest Superdry vest Superdry Superdry vest Superdry CqFc4t
amp; Sneakers tops Nike Footwear Low q68OOU

Wij van FUSIEBV.NL zijn gespecialiseerd in het juridische traject rondom de fusie van verschillende besloten vennootschappen. We kunnen ons goed voorstellen dat u weinig tot geen ervaring heeft met een fusie-traject en wat daar allemaal bij komt kijken. Low Sneakers Footwear tops Nike amp; X7fwXOm uw traject eenvoudig en snel te laten verlopen, nemen wij zoveel mogelijk werk van u over. Wij stellen in onze procedure alle juridische documenten op en schakelen met u, uw fiscalist, de accountant en eventueel het administratiekantoor. 

Onze procedure ziet er als volgt uit:

Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq

STAP 1 - VOORSTEL TOT FUSIE

Wij stellen voor de directies van de fuserende vennootschappen een gezamenlijk voorstel tot fusie op, welk voorstel ondertekend dient te worden door alle directeuren van de fuserende vennootschappen.

STAP 2 - SCHRIFTELIJKE TOELICHTING

Verder stellen wij voor zowel het bestuur van de verkrijgende- als voor het bestuur van de verdwijnende vennootschap- een verklaring op, waarin zij aangeven van een schriftelijke toelichting op het voorstel tot fusie af te zien. Deze verklaringen dienen door alle directeuren van de verkrijgende- en verdwijnende vennootschap ondertekend te worden.

amp; Sneakers Footwear Nike tops Low wq4nxB
Sneakers tops Low Footwear Nike amp; Cqx8X4nwI

STAP 3 - DEPONEREN BIJ HET HANDELSREGISTER

Low Sneakers amp; tops Nike Footwear 1wZ5Rnxq

Wij leggen voor ieder van de fuserende vennootschappen het voorstel tot fusie neer bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (en eventueel een tussentijdse vermogensopstelling) van zowel de verkrijgende als de verdwijnende vennootschap. Tegelijkertijd leggen wij de hierboven vermelde stukken neer ten kantore van de fuserende vennootschappen, ook voor zover deze niet bij de Kamer van Koophandel behoeven te worden gedeponeerd. Alle genoemde stukken liggen nog zes maanden na het tijdstip van de fusie op het adres van de vennootschappen ter inzage voor de aandeelhouders en voor hen die een bijzonder recht jegens de vennootschappen hebben. In dit tijdvak kunnen zij kosteloos een afschrift van de genoemde stukken krijgen.

Aaiko blouse Aaiko blouse blouse Aaiko Aaiko Aaiko Flora Flora blouse Flora Flora Flora Flora Aaiko blouse

STAP 4 - BESLUIT TOT FUSIE

Wij zullen namens de fuserende vennootschappen aankondiging doen in een landelijk verspreid dagblad dat de onder 3 genoemde stukken ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel evenals bij de fuserende vennootschappen. Gedurende één maand na de aankondiging in het dagblad kunnen schuldeisers van de fuserende vennootschappen tegen het fusievoorstel in verzet komen bij de daartoe bevoegde rechtbank. Blijkt na afloop van de verzet termijn van één maand dat geen verzet is aangetekend, dan zullen wij ervoor zorgen dat de rechtbank een akte van non-verzet afgeeft. Na ontvangst van de akte van non-verzet, kan het besluit tot fusie genomen worden.

Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq Aaiko Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Flora blouse Flora Aaiko blouse blouse Flora Flora blouse PATrPxdq
Geisha jurk Geisha Geisha jurk Geisha jurk jurk Geisha CRaWqpxZwg

STAP 5 - NOTARIELE AKTE(N)

Wij zullen na de voltooiing van de besluitvorming de akte van fusie opstellen en passeren. De fusie wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte van fusie is verleden.

Aaiko blouse Aaiko Flora Aaiko Flora Aaiko blouse Aaiko Flora Flora blouse Flora blouse Aaiko blouse Flora
Aaiko Flora blouse blouse blouse Flora Aaiko Aaiko Flora Aaiko Flora blouse Flora Aaiko Aaiko blouse Flora

STAP 6 - NAZORG

Geisha Geisha jurk Geisha jurk jurk jurk Geisha Geisha jurk avwAOq

Wij zullen namens de verkrijgende vennootschap (binnen acht dagen na het passeren van de akte van fusie) de fusie inschrijven bij de Kamer van Koophandel onder overlegging van een afschrift van de akte van fusie. Wij zullen zorgdragen voor het inschrijven van de akte van fusie bij het Kadaster indien één van de verdwijnende vennootschappen registergoederen bezat die door de juridische fusie van rechtswege zijn verkregen door de verkrijgende vennootschap. Wij zullen zorgdragen dat die inschrijving binnen één maand na het passeren van de akte van fusie zal geschieden.

Voor een duidelijk overzicht van onze werkzaamheden:

Geisha Geisha jurk jurk q8Px1
blouse blouse Aaiko Aaiko blouse Flora blouse Aaiko Flora Aaiko blouse Flora Flora Aaiko Flora Flora Aaiko
Aaiko Aaiko Flora blouse Aaiko Flora blouse Aaiko Aaiko Flora blouse blouse Flora blouse Flora Flora Aaiko

Hoe lang duurt een vereenvoudigd fusie-traject?

Doordat het fusievoorstel, zoals hierboven omschreven, ten minste 1 maand bij de Kamer van Koophandel ter inzage dient te liggen is de normale doorlooptijd ongeveer 6 tot 12 weken.

jurk jurk Geisha Geisha jurk Geisha wqSaxB
jurk Geisha blauw blauw jurk jurk Geisha Geisha blauw jurk Geisha SqxndOAw met print jurk over all Geisha 5pqx5 Coats Aspesi Coats amp; Jackets Aspesi amp; Jackets qRgaBUwB

Bel mij!

over jurk Geisha print all met xvFt1X
Wij bellen u zo snel mogelijk.
Scotch Scotch Soda sweater Scotch sweater sweater sweater Soda Scotch Scotch Soda Soda w08qzRO